Turi mwisi yanduye. Twese dukeneye Umucunguzi ariwe Yesu Kristo. Mbere nambere Imana yaremye umuntu atunganye. Uwomuntu amaze kwemera ko Satani umugwisha, yabuze ukuntu yokwicungura. Mbe, woba ukeneye umucunguzi? Umviriza iyi audio wige vyinshi mwibi.

Check out this episode!